close
Dauroh Tahsin Tahfidz Ramadhan
Logo Website Annajah
Search

Kumpulan Kosakata tentang Angka dalam Bahasa Arab

Table of Contents

Belajar angka dalam bahasa Arab merupakan hal yang cukup penting dalam mempelajari agama Islam. Hal ini disadari betul oleh umat Muslim Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan pesat.

Mempelajari angka di dalam bahasa Arab sudah cukup umum, tetapi apakah Anda sudah tahu bagaimana penulisan dan cara penyebutan angka bahasa Arab?

Angka dalam bahasa Arab mulai dari 1-100

Pada bahasa Arab, bilangan dikenal sebagai arqom, sedangkan nomor dikenal sebagai roqm. Penerapan sistem bilangan angka atau numerik pada bahasa Arab masih sama dengan sistem yang dikenal secara luas, yaitu dimulai dengan angka nol dan berakhir dengan angka sembilan.

1. Angka 1 -10

Angka dalam bahasa Arab akan lebih mudah dipelajari jika kita memahami hitungan dasar dari 1 sampai 10, sebagai berikut:

1: waahidun 

2: itsnaani

3: tsalaatsatun

4: arba’atun

5: khamsatun

6: sittatun

7: sab’atun

8: tsamaaniyatun

9: tis’atun

10: ‘asyratun

2. Angka 11 sampai 20

Lalu jika untuk penyebutan angka bahasa Arab dari 11 sampai 100 intinya hanya pengulangan dari angka dasar 1 sampai 10, layaknya angka secara umum. Sebagai contoh pada angka 11 sampai 19 di bawah ini yang diawali angka 1 dan dilanjutkan oleh 1,2 hingga 9.

11: ahada ‘asyara

12: itsnaa ‘asyara

13: tsalaatsata ‘asyara

14: ‘arba’ata ‘asyara

15: khamsata ‘asyara

16: sittata ‘asyara

17: sab’ata ‘asyara

18: tsamaaniyata ‘asyara

19: tis’ata ‘asyara

20: ‘isyruuna

3. Angka 21 sampai 30

Begitu juga dengan angka dari 21 sampai 29 yang umumnya dituliskan demikian, angka dalam bahasa Arab 21 sampai 29 diawali dengan ٢.

21: waahidun wa ‘iysruuna

22: itsnaani wa ‘iysruuna

23: tsalaatsatun wa ‘iysruuna

24: arba’atun wa ‘iysruuna

25: khamsatun wa ‘iysruuna

26: sittatun wa ‘iysruuna

27: sab’atun wa ‘iysruuna

28: tsamaaniyatun wa ‘iysruuna

29: tis’atun wa ‘iysruuna

30: tsalaatsuuna

4. Angka 31 sampai 40

Menulis angka Arab dari 31 sampai 39 dimulai dengan ٣ dan diteruskan angka ١ sampai ٩.

31: waahidun wa tsalaatsuuna

32: itsnaani wa tsalaatsuuna

33: tsalaatsatun wa tsalaatsuuna

34: arba’atun wa tsalaatsuuna

35: khamsatun wa tsalaatsuuna

36: sittatun wa tsalaatsuuna

37: sab’atun wa tsalaatsuuna

38: tsamaaniyatun wa tsalaatsuun

39: tis’atun wa tsalaatsuuna

40: ‘arba’uuna

5. Angka 41 sampai 50

Angka 41 sampai 49 Arab dimulai dari ١ dan selanjutnya hingga ٩. Maka dari itu, hafal angka 1 sampai 10 memanglah penting.

41: waahidun wa ‘arba’uuna

42: itsnaani wa ‘arba’uuna

43: arba’atun wa ‘arba’uuna

44: khamsatun wa ‘arba’uuna

45: sittatun wa ‘arba’uuna

46: sab’atun wa ‘arba’uuna

47: tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna

48: tis’atun wa ‘arba’uuna

49: khamsuuna

50: waahidun wa khamsuuna

6. Angka 51 sampai 60

Sama dengan sebelumnya, menuliskan angka 51 sampai 60 juga memakai pengulangan dari angka 5 yang dikaitkan dengan 1, 2, hingga 9.

51: khamsuuna

52: itsnaani wa khamsuuna

53: tsalaatsatun wa khamsuuna

54: arba’atun wa khamsuuna

55: khamsatun wa khamsuuna

56: sittatun wa khamsuuna

57: sab’atun wa khamsuuna

58: tsamaaniyatun wa khamsuuna

59: tis’atun wa khamsuuna

60: sittuuna

7. Angka 61 sampai 70

Angka 61 sampai 69 ditulis layaknya angka secara umum, diawali dengan angka 6 dan diteruskan oleh angka Arab 1 sampai 9.

61: waahidun wa sittuuna

62: itsnaani wa sittuuna

63: tsalaatsatun wa sittuuna

64: arba’atun wa sittuuna

65: khamsatun wa sittuuna

66: sittatun wa sittuuna

67: sab’atun wa sittuuna

68: tsamaaniyatun wa sittuuna

69: tis’atun wa sittuuna

70: sab’uuna

8. Angka 71 sampai 80

Menulis angka 71-70 akan lebih mudah bila sudah hafal angka dasar, yaitu 7 dan 1 sampai 9.

71: waahidun wa sab’uuna

72: itsnaani wa sab’uuna

73: tsalaatsatun wa sab’uuna

74: arba’atun wa sab’uuna

75: khamsatun wa sab’uuna

76: sittatun wa sab’uuna

77: sab’atun wa sab’uuna

78: tsamaaniyatun wa sab’uuna

79: tis’atun wa sab’uuna

80: tsamaanuuna

9. Angka 81 sampai 90

Angka 71 sampai 79 penulisan dimulai dari angka Arab 7, kemudian dilanjutkan angka Arab 1 sampai 9.

81: waahidun wa tsamaanuuna

82: itsnaani wa tsamaanuuna

83: tsalaatsatun wa tsamaanuuna

84: arba’atun wa tsamaanuuna

85: khamsatun wa tsamaanuuna

86: sittatun wa tsamaanuuna

87: sab’atun wa tsamaanuuna

88: tsamaaniyatun wa tsamaanuuna

89: tis’atun wa tsamaanuuna

90: tis’uuna

10. Angka 90 sampai 100

Angka Arab 91 sampai 99 juga hampir sama, diawali angka Arab 9 dan dilanjutkan angka 1 sampai 9.

91: waahidun wa tis’uuna

92: itsnaani wa tis’uuna

93: tsalaatsatun wa tis’uuna

94: arba’atun wa tis’uuna

95: khamsatun wa tis’uuna

96: sittatun wa tis’uuna

97: sab’atun wa tis’uuna

98: tsamaaniyatun wa tis’uuna

99: tis’atun wa tis’uuna

100: mi-ah

Contoh kalimat menggunakan kosakata angka

Contoh kalimat angka bahasa Arab adalah sebagai berikut:

Ladayya ibna waakhidun

Arti : Saya memiliki satu putra

Itulah ulasan mengenai angka dalam bahasa Arab dan penggunaannya, semoga bisa menambah ilmu serta wawasan Anda!

Yuk belajar bahasa Arab bersama Pondok Tahfiz dan Tahsin Annajah Kampung Inggris Pare. Lihat program bahasa Arab yang menarik untuk Anda, dan rasakan manfaat belajar yang luar biasa di Annajah!

Gap year di Podok Annajah